Menu

Het Klantwaarde Model

JRM ontwikkelt in samenwerking het haar opdrachtgevers toekomstbestendige oplossingen en concepten rondom eten en drinken, facilitaire dienstverlening, hospitality- en inrichtingsvraagstukken. Wij zijn een ervaren adviesbureau dat projecten vanaf de ontwikkelfase tot en met de fase van implementeren desgewenst begeleidt. Dat doen we graag samen en vanuit onafhankelijkheid. Een bewezen basis om gewoon meer te realiseren.

Wij werken met voorkeur met het door ons ontwikkelde
Klantwaarde Model om succes te borgen.

JRM_Model

Stap 1 Inschalen
Hoe staat een organisatie er nu werkelijk voor? Hoeveel kost de huidige dienstverlening en zijn alle kosten en baten juist toegewezen en inzichtelijk? En wat is de kwaliteit van deze dienstverlening? Kortom, hoe presteert een organisatie nu echt in de markt? Lees meer…

Resultaat: uitgebreide rapportage, financieel overzicht, benchmark, scenario uitwerkingen, beslisdocument directies

Stap 2 Inregelen

Maak resultaten zichtbaar aan de hand van prestatie indicatoren en maak medewerkers bewust hun eigen meerwaarde als het gaat om klantinteractie. Lees meer…

Resultaat: werkprocessen zijn vanuit klantfocus ingericht en bedrijfsmatig beheersbaar en inzichtelijk.

Stap 3 Interacteren

Gedrag en houding van medewerkers heeft alles te maken met het proces van bewustwording, als individu en als onderdeel van een team. Het management van een organisatie zal haar aansturing van medewerkers moeten afstemmen op de mate van bewustzijn van medewerkers.
Lees meer…

Resultaat: medewerkers zijn getraind en gecoacht. Medewerkers die vanuit eigen kunnen en ’menszijn’ authentiek handelen en datgene waar de organisatie voorstaat, merkbaar weten uit te dragen.

Stap 4 Insluiten

Het totaalplaatje moet kloppen! Het niveau van service – en dienstverlening binnen een organisatie moet op elkaar zijn afgestemd; de ervaren gastvrijheid zal passend vormgegeven moeten zijn binnen alle organisatie onderdelen (Hospitality matching). Lees meer…

Resultaat: de klant herkent de organisatie omdat dienstverlening is afgestemd met de omgeving.

Onze meerwaarde wordt niet zichtbaar door onze inspanning en onze planvorming, maar juist uit het resultaat dat samen met de organisatie en haar medewerkers wordt neergezet.

Element

Become a Member


Continue