Menu

More

MORE

Meer realiseren! Onze aanpak houdt in dat we niet enkel op onderdelen actief zijn maar juist in staat zijn projecten te regisseren vanaf de start en ontwikkeling tot en met de implementatie ervan. Zo dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid! Om dit te realiseren werken wij met het klantwaarde model: vanuit een duidelijke focus verantwoord bouwen aan resultaat!

Waarom wij werken met het Klantwaarde model?

 • Vanuit een heldere concrete basis kunnen product en dienstverlening worden ontwikkeld en geborgd.
 • Vooraf helder formuleren van resultaatdoelstellingen en onderzoeken van haalbaarheid.
 • Wij zijn betrokken gedurende het gehele traject van A tot Z (indien gewenst op onderdelen) en helpen processen bewaken
 • Wij kiezen er bewust voor om geen positie in te nemen vanaf de zijlijn.
 • Onze meerwaarde wordt niet zichtbaar door onze inspanning en onze planvorming,
  maar juist uit het resultaat dat samen met de organisatie en haar medewerkers wordt neergezet.
JRM_Model

Resultaat van Klantwaardemodel?

“Daadwerkelijk een bijdrage leveren aan organisaties en haar klanten – het creëren van klantwaarde– vraagt om juiste focus:  gericht op de te behalen resultaten en de ‘wijze waarop klanten de organisatie beleven’”.

“Niet de plannen die gemaakt worden, noch de door ons geleverde inspanningen bepalen  uiteindelijk het resultaat van onze inzet; dit zijn slechts middelen!”

“Wel onze gezamenlijke focus –samen met onze opdrachtgevers-  om juist  vanuit eigen organisatie kunnen, bewustwording  en inzicht te presteren, maakt voor de klant het herkenbare verschil.”

Toepasbaarheid Klantwaarde model

Wij hanteren het klantwaarde model samen met onze opdrachtgevers voor:

 • Visie en strategie ontwikkeling op gastvrijheid
 • Gastvrijheid organisatiebreed inbedden
 • De organisatie herkenbaar vertalen voor de klant
 • Borging van gastvrijheid

Element

Become a Member


Continue