Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit wel!

Over smaak valt niet te twisten, over kwaliteit wel!

Kwaliteit beschrijven betekent voor mij dat je met elkaar praat over wat het eten met ons doet; hoe het ons leven raakt en beïnvloedt. Je praat met elkaar over herkomst, verantwoord en duurzaam produceren, daarbij de gehele keten in ogenschouw nemend. Ook praat je met elkaar over voedingswaarden en de invloed van ons eten en drinken op onze gezondheid: wat doet eten en drinken voor ons lichaam?

Eten en drinken speelt een meer belangrijke rol in de gezondheid van mensen. De ver van ons bed show is dramatisch gekelderd in kijkcijfers ten faveure van een programmering met meer aandacht voor de relatie tussen voeding en gezondheid. Onze eigen verantwoordelijkheid daarin wordt steeds meer gevoeld. Zowaar ook het besef dat onze verantwoordelijkheid ver strekt. Meer aandacht gaat uit naar dierenwelzijn, een respectvolle omgang met de natuur, maar ook naar de medemens aan de andere kant van de wereld, wiens kwaliteit van leven en werken wordt beïnvloedt door keuzes die wij hier met z’n allen maken. De realiteit dringt door: de manier waarop wij onze voeding organiseren heeft een beperkte houdbaarheid!

Ook in de zorg wordt meer gesproken over belangrijke thema’s als duurzaamheid,  maatschappelijk verantwoord en de relatie tussen voeding en gezondheid. Er is een verschuiving gaande van aandacht voor ‘zorgen voor gezondheid’ naar aandacht voor ‘gezond houden’.

Positieve ontwikkelingen

Er is positiefs te melden in de zorg. Ik moet denken aan de ontwikkelingen van een bedrijf als Conpax dat onder meer  duurzame en milieuvriendelijke kartonnen koffiebekers ontwikkelt die momenteel in ziekenhuis Rijnstate apart worden ingezameld om uiteindelijk weer hergebruikt te worden als systeemplafond.
Stichting Diverzio heeft samen met zorginstellingen ingezet op smakelijk, gezond en duurzaam eten en drinken in Cure en Care. Recentelijk is Stichting Eten en Welzijn opgericht dat samen met zorgorganisaties op basis van duurzaam en verantwoord organiseren toewerkt naar een toekomstbestendige organisatie van eten en drinken. Met de Verspillingsfabriek van Hutten Catering wordt actief bijgedragen aan het creëren van bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid voor onze toekomst. Een positief signaal dat steeds meer mensen ja zeggen tegen groente en fruit met een schoonheidsfoutje en dat deze producten zo de weg vinden naar de zowel de (zorg)consumenten in de supermarkten en de zorginstellingen.

Ook vanuit de wetenschap valt positiefs te melden. Er wordt actief gezocht naar de relatie tussen voeding en gezondheid en de uitkomsten bevestigen deze relatie. Voorbeelden zijn het Food For Care concept dat bij Radboudumc is uitgerold maar ook het wetenschappelijk onderzoek dat momenteel wordt verricht naar het effect van voeding op kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum. Aan de WUR in Wageningen wordt in samenwerking met overheden en bedrijfsleven gezocht naar innovaties die moeten leiden tot een meer verantwoorde, gezonde en duurzame oplossingen rondom voeding.

Koplopers, volgers en achterblijvers

Naast de positieve ontwikkelingen zijn er ook een aantal serieuze uitdagingen. Een uitspraak die nogal eens wordt gedaan: “In de zorg lopen ze altijd een beetje achteraan. Kijk maar eens naar de ontwikkelingen rondom eten en drinken in de hotellerie en horeca. Daar wordt het beleid gemaakt voor eten en drinken in de zorg.”
Zoals dat altijd gaat bij groei en vooruitgang zijn er koplopers, volgers en achterblijvers aan te wijzen. Dat geldt ook voor de zorg. Koplopers zijn zij die voor de troepen uitlopen, nieuwe wegen bewandelen, kansen en mogelijkheden exploreren en vernieuwing brengen. Zonder hen geen toekomst. Maar deze koplopers zouden er niet zijn wanneer de volgers zouden ontbreken, zij die deze vernieuwing omarmen, meenemen in de eigen organisatie en daar –gesteund door de gedragen organisatievisie – verandering aanjagen en zorgorganisaties de toekomst insturen.
Er zijn volgers die hun rol met verve vervullen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. En dat is spijtig. Innovatie, groei en duurzaam bouwen houdt in dat we allemaal onze rol goed moet vervullen, ongeacht welke. Niet alleen de koplopers moeten voor de troepen uitgaan, maar de volgers moeten ook volgen. En daar zit ‘m nu juist de bottleneck. Door het ontbreken van een heldere gedragen visie rondom eten en drinken in zorginstellingen, wordt de rol van volgen niet door eenieder overtuigend opgepakt. Het gebrek aan aan commitment en wilskracht vanuit bestuur spelen een belangrijke rol. Gelukkig geldt dat lang niet voor elke zorgorganisatie en wordt er op diverse plekken in het land gewerkt aan een gezonde toekomst. Welke organisaties dat zijn? Dat zijn de organisaties die wel vanuit overtuiging, daadkracht en zorgvuldigheid aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van visie en beleid en zich inzetten voor een breder draagvlak binnen de organisatie. Het zijn die organisaties waar begrippen als gezonde voeding, duurzaamheid en verantwoord niet enkel terug te lezen zijn van papier maar van hoog tot laag in de organisatie worden uitgedragen en doorleeft. Daar staat het gevoerde voedingsbeleid synoniem voor datgene waar men als organisatie voor staat. Daar is het geen praatje voor de bühne. Dat praatje is voorbehouden aan de achterblijvers.

Comments

    Post Comment

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *