De Westerkim

Woon- en Zorgcentrum De Westerkim is een thuis voor 180 mensen met een zorgbehoefte in Hoogeveen, en tevens een 2e thuis voor de aangrenzende aanleunwoningen. Om ook in de toekomst aantrekkelijke zorg- en dienstverlening te bieden vanuit de hervormde wortels, wil De Westerkim geen instelling zijn, maar een gezin dat warmte en veiligheid biedt en waar bewoners gekend worden, in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

Het Eten & Drinken en de dienstverlening daaromtrent in de nieuwbouw 10 woongroepen, 2 dagbestedingsgroepen en ontmoetingsplein), dient aan te sluiten op de belofte “Welkom Thuis” van De Westerkim.

In uitvoering:

  • Bepaling en uitwerking optimale inrichting op basis van het gekozen scenario (concept-inrichtingstekening, programma’s van eisen voor keukengebied, restaurant en afdelingskeukens, begeleiding offerteaanvraag en onderhandeling).
  • Na planvorming voor de inrichting volgt een ontwikkel- en implementatieplan met betrekking tot o.a. processen en werkwijzen.

Uitgevoerd project:

  • Visie ontwikkeling met betrekking tot Eten & Drinken in de nieuwbouw, wat past bij De Westerkim, qua inrichting, mate en wijze van dienstverlening, achterliggende processen, werkwijzen en productaanbod?
  • Scenario analyse back-office scenario’s (kant-en klaar inkopen, gekoppeld koken of combinatie daarvan) met uitwerking in kwalitatieve aspecten, exploitatiekosten en investeringsbegroting. Voor de afdelingskeukens is bereiding versus inkopen in de kleinschalige context uitgewerkt.
icon-jrm3.svg
JRM
icon-portfolio.svg
Portfolio
sterkatwerk.png
Sterk @ Werk
icon-activiteiten.svg
Activiteiten
arrow_upward