Menu

Realize

REALIZE

JRM realiseert ‘herkenbaarheid’ in de relatie tussen zorg- en facilitaire dienstverleners en haar cliënten.

Herkenbaarheid

Herkenbaarheid omdat cliënten de organisatie herkennen in het product- en dienstverleningsaanbod. De wijze waarop het presteren van de  organisatie ervaren en beleefd wordt, is overeenkomstig de beloften die aan de cliënten zijn gemaakt.

Wat organisatie beloven = wat cliënten beleven!

Realiseren met visie!

JRM-logo 4i

Herkenbaar Realiseren!

JRM-herkenbaarheid

Rendement Realiseren!

Daadwerkelijk een bijdrage leveren aan organisaties en haar klanten – het creëren van klantwaarde- vraagt om juiste focus:  gericht op de te behalen resultaten en de ‘wijze waarop klanten de organisatie beleven’.

Wij realiseren ons dat niet de plannen die gemaakt worden, noch de door ons geleverde inspanningen uiteindelijk het resultaat van onze inzet bepalen; dit zijn slechts middelen!  Het helder formuleren van resultaatdoelstellingen en het onderzoeken van haalbaarheid zijn voorwaardelijk.

Wij werken bij voorkeur met het door ons ontwikkelde klantwaarde model om succes te borgen. Customer Value Model for Hospitality.

Wij kiezen er bewust voor om geen positie in te nemen vanaf de zijlijnOnze meerwaarde laten wij zien door service- en dienstverlening  daar te realiseren waar deze herkenbaar wordt beleefd: bij de klant!

Element

Become a Member


Continue